تبلیغات
معبر سایبری اسلام - معجزات موسی و ایمان جادو گران

معبر سایبری اسلام
 
ما یاران مهدی هستیم

روزی موعود فرا رسید وجماعت انبوهی به محل نمایش آمدند.در ابتدای کار ساحران با غرور مخصوصی به موسی گفتند:اول تو شروع میکنی یا ما شروع کنیم؟موسی در جواب گفت اول شما شروع کنید.

ساحران طنبها ووسایل جادوگری را به زمین انداختند که به صورت مار های بزرگی در آمدندو صحنه ی محشت ناکی را به وجود آوردند وقسم یاد کرد که ما پیروزیم. تمام فرعونیان غرق در شادی بودند در این هنگام موسی که تک وتنها بودوغقط هارون در کنارش بود ترس خفیفی از شکست در برابر طاغوت در دلش بوجود آمداما خدا به او وحی کردکه نترس!قطعا پیروزی باتوست.موسی عصای خودرا انداخت که عصا به اژدها ی بزرگی تبدیل شدوبه جان  مارهای مصنوعی افتاد و همه را در لحظه ای کوتاه بلعید.همه از ترس پا به فرار گذاشتن وعده ای نیز در زیر دست وپا کشته شدند.فرعون از این ماجرا بسیار تعجب نمود و ساحران فهمیدنند که این کار ربطی به جادو ندارد . از اینرو به خاک افتاده به موسی وخدایش ایمان آوردند.

فرعون با دیدن این منظره بسیار عصبانی شد وبه انها گفت:قبل از اینکه به شما اذن دهم به او ایمان آوردید؟ اکنون دست پا های شما را  بر خلاف هم قطع میکنم . اما ساحران به اوگفتند  که ما به موسی وخدایش ایمان آوردهایم وتو نیز هر کاری میخواهی بکن.

 

 

برچسب ها: حضرت موسی، معجزات،  
نوشته شده در تاریخ دوشنبه 10 فروردین 1394 توسط محمد
ذکر روزهای هفته